Om oss

Fliseryds hembygdsförening bildades 1941. Hembygdsparken ligger i ett lugnt och naturskönt område i södra delen av tätorten. Området togs i bruk som hembygdspark i slutet av 1950-talet. I parken finns gamla byggnader som flyttats från andra platser i samhället. Varje år anordnas midsommarfirande i parken. Sedan 2016 anordnas också en Hantverksmarknad sista lördagen i juli med gedigna hantverk av olika slag. Fliseryds socken ingick i Handbörds härad och är sedan 1974 en del av Mönsterås kommun i Kalmar län. Fliseryds socken ligger vid Emåns nedre lopp och som med rätta benämnts Fliseryds pulsåder. Vår socken har medeltida ursprung och omnämns 1311 som Flisurydh. Bygden har emellertid varit befolkad mycket länge och i socknen återfinns gravrösen och stensättningar från både bronsålder och järnålder. I närheten av Högsrum finns en fornborg benämnd Tranehäll, uppförd under äldre folkvandringstid.

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]