Fleninge Mölla


 Fleninge Mölla.

Möllan får bya vingar   Flytten av Fleninge mölla 

  På Möllebacken i Fleninge står vår vindmölla och hälsar välkommen till Fleninge socken.

 År 1702 stod det en nyuppförd väderkvarn på samma plats d.v.s. på det gamla vädermöllestycket. Där hade två rusthållare Måns Jönsson och Peter Nilsson från Fleninge på eget bevåg byggt upp en begagnad stubbamölla, som de köpt av en arrendator på Rosendal. Grevinnan Ascheberg var i full strid med Fleningebönderna, som hon ansåg, skulle mala sin säd på Rosendals skvaltkvarnar. Att det var en stubbamölla som byggts, ser man på alla skifteskartor från1756 och 1784 samt på enskifteskartorna från 1805.

 År 1845 stod det en nyuppförd holländarmölla på platsen. Skördarna blev större och större på grund av uppodlingen av fäladsmarken och nya plogar av järn kunde klara leran.

Möllan fungerade perfekt ända till den 9 april 1960, då den uppslukades av eld. Det var en fruktansvärd syn, som gjorde oss alla bedrövade. Bara 4 år tidigare hade Fleninge Släkt-och Bygdeförening fått mottaga 22000 kr, som Hjalmar Nilsson testamenterat till föreningen, för att vi skulle kunna köpa möllan. Tack vare stor generositet bland bygdens folk lyckades man samla in så mycket pengar, att en begagnad mölla kunde införskaffas. Möllan hittade man i Hjelmshult. I september 1961 började man den stora flytten av möllan över leråkrar efter nattligt regn, över järnvägsspår och elledningar, som tillfälligt kopplats bort mellan passerande tåg. Med extra hjälp av pansarregementet P2, som för tillfället övade i trakten, fick man hjälp att komma loss i lervällingen. Sveriges radio bevakade händelsen och även dagspressen var intresserad. Expeditionen lyckades och Hjelmshults före detta mölla kom hem till sin nya Mölleplats, där krögaren på Fleninge Gästis inbjöd till frukost.

1963 var möllan uppmonterad tack vare frivilliga krafters hjälp under en möllebyggares ledning.

Möllan står där som en prydnad för bygden. Den ger oss också en reflektion över hur våra förfäder har fått tåla hårt arbete för livets uppehälle.

De senaste tio åren har vår förening haft loppmarknad på den årliga Mölledagen första söndagen i juli månad, då möllan visas.

Loppmarknaden hjälper till att betala elräkningar för Hembygdsmuséet och försäkringar för möllan.

Förening:

Fleninge hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-13 15:59:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fleninge hembygdsförening (2021-10-28 15:26:09) Kontakta föreningen