Korsvirkeslängan


Hembygdsmuséets Korsvirkeslänga - en länga med historia.

Så berättas det: Till Fleninge nr15 kom år 1842 Hans Pärsson från Alrom för att fria till dottern i huset. Han fann, att av gårdens korsvirkeshus var en del i dåligt skick och beslöt att ta ett korsvirkeshus med sig till Fleninge som brudgåva. Huset, som han tog med sig var uppbyggt år 1802 av Anders Pålsson och hans hustru Karna Petersdotter på Alrom nr 4.

Korsvirkeslängan stod kvar på Fleninge nr15 till 1972, då Lantmännens Lokalförening behövde marken för att kunna utvidga sin verksamhet. Vår Släkt- och Bygdeförening fick riva längan och fick byggnadsnämndens tillåtelse att bygga upp den igen på Bygdemuséets tomt. Grunden murades och i dess västra grundmur inmurades handlingar om husets historia. Längan har bålverk på södra sida och klineväggar på den norra sidan. Väggarummen på gavlarna och hela söderväggen över bålverket är uppbyggda av tegel. Allt arbete gjort av frivilliga händer.

År 1974 var vasstaket lagt. Det tog inte lång tid, förrän längan var fylld med kulturhistoriskt värdefulla föremål från olika verksamheter i socknen.

En av klenoderna är Allan Jönssons Case traktor från 1936, som Ebbe Wilhelmsson traditionsenligt startar upp på Hembygdsdagen, för att signalera muséiårets början.

Samtidigt som alla utrymmen fylldes med kulturella föremål, stod klockargårdens loge på grannfastigheten tom. Föreningen fick hyra logen av kyrkan. Den fylldes snabbt med jordbruksmaskiner på bottenvåningen. En stor kasserad trappa från något bygge på Tågaborg leder upp till vävkammare och linberedning och till ett kök från tidigt 1900-tal. En trappa upp därifrån finns Carl Cunows skomakeri och Vin & Spritcentralens tunnbinderi.

Förening:

Fleninge hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-13 16:23:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fleninge hembygdsförening (2018-12-03 23:36:57) Kontakta föreningen