Historik

Historik över Fleninge Hembygdsförening.

Det var en gång en mycket hängiven släktforskare vid namn Birger Parmfeldt f.1884 i Linköping. Som väl var hade han sina rötter i Fleninge nr4, Gunnegård.

Birger Parmfelt skrev av alla kyrkoböcker i Luggude härad för att kunna forska. Han gjorde stora utredningar om Fleninge familjer och ritade ut stamträden på väv. Parmfelt gjorde upp ett fantastiskt personregister grundat på förnamnen. Har man tur, kan man på en kvarts forskning komma rakt ner i 1600-talet.

Redan på 1920-talet kom Parmfelt med idén att bilda Fleninge släktförening. Först den 17 februari 1947 samlades ett tjugotal personer på Fleninge Gästgivaregård för möte . Hjalmar Nilsson, som var en stöttepelare till Parmfelt ,valdes till ordförande för mötet och Yngve Pehrsson blev dess sekreterare. Stadgar för föreningen studerades och godkändes. Förutom nämnda personer ingick Hans Nilsson, Gösta Sonesson, Jarl Sonesson, Walter Cunow, Gustaf Bernhold, Eric Larsson och Gösta Hansson i styrelsen.

I Kyrktornet hände det saker. Kyrkvaktmästare Walter Cunow inredde ett museum- enligt en artikel i HD, Sveriges högst belägna. Den gamla klockargården revs 1947och kvar fanns 250-årigt virke, som Cunow släpade upp delar av i kyrktornet och byggde ett väggarum av.

Glaserat mönstrat golvtegel plockade han fram under koret vid en renovering av kyrkan liksom oljelampor från 1100-talet.

Den första utställningen, som Fleninge Släkt förening hade var 1949 i gymnastiksalen på Fleninge Högre Folkskola. Intresset var mycket stort. Antalet medlemmar ökade och gamla handlingar och kulturella föremål kom fram ur sina gömmor. Fleninge Sparbank ställde upp med arkivutrymme för alla handlingar i väntan på egenlokal.

Fleninge Släktförening ombildades till Fleninge Släkt-och Bygdeförening år 1956. Man behövde inte längre ansöka om medlemskap. Den som är intresserad kommer med.

1963 överlämnade Birger Parmfelt huvuddelen av sitt forskningmateriel ( –ca 20 kg) till Fleninge Släkt-och Bygdeförening, där det ska förvaras och inte får lämna huset. Tyvärr fick Birger Parmfelt inte uppleva flytten in i vårt museum. Han avled den 17/11 1968.

1969 fick Fleninge Släkt-och Bygdeförening 10 års dispositions rätt till Donationshuset, vilket ökades till 49 år. Renoveringar startades och arkivet ställdes i ordning. Den 24 januari 1970 hade man den första visningen. Folk strömmade till och medlemsantalet ökade till 260 personer. Sedan 1998 är föreningen ägare av fastigheterna.

Föreningen har av praktiska skäl sedan 2009 ändrat namn till Fleninge Hembygdsförening.

Från och med 2009 samarbetar föreningen med kommittén för ”Starke Tufves museum”.

Välkommen som medlem! Därigenom hjälper du till, att vårda vårt gemensamma kulturarv, samtidigt som deltagandet i våra aktiviteter ger styrka och mycket glädje.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter