Smedjan

Smedjan flyttades till Thuleparken 1966 från Öja by där den var bysmedja.
Dåvarande styrelsen hade några år tidigare försökt att få köpa den av ägaren till Öja, Sven Arvidsson, vilken till att börja med ej var intresserad av en försäljning, men efter diverse förhandlingar slutade det med att Arvidsson skänkte smedjan.

Smedjan, som dateras från 1700-talet, var i gott skick när den flyttades, men några stockar måste bytas ut. Man lyckades få tag i lämpligt gammalt timmer. Dåvarande ordf. Herbert Karlsson tillsammans med Evert Forsberg återuppförde smedjan, men säger Herbert Karlsson i en tidningsintervju " Därför konstaterade vi med stor förvåning en vacker dag, att dessa med så mycket möda anskaffade reservstockar låg där i en prydlig hög uppsågade till meterved."

Man lyckades även uppföra ässjan med det ursprungliga teglet. Smedjan innehåller också, förutom härden, bälg, städ och komplett verktygsutrustning för en smed. Smedjan är i dag fullt användbar och en smed finns numera också i Thuleparken boende i bostadshuset. Han använder smedjan vid sitt hobbysmide och arbetar i smedjan vid våra arrangemang. En levande smedja således till föreningens och besökares stora glädje.


Förening:

Flens Hembygdsförening

Skapad av: Flens Hembygdsförening (2014-06-22 14:56:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Flens Hembygdsförening (2014-06-22 14:56:25) Kontakta föreningen