INTRESSERAD AV DIN HEMBYGD?

Fjärås Hembygdsgille är ett av tolv gillen som tillsammans bildar Nordhallands Hembygdsförening. Vi verkar för en levande hembygd öppen för alla och som medlem, aktiv eller passiv, hjälper du oss i vårt arbete.

Bli medlem redan nu för år 2021. Du får årets Vår Bygd som välkomstpresent. Medlemsavgiften är 180 kr för familj eller 140 kr för enskild medlem. Kan betalas in på bg 5896-0030, Nordhallands Hembygdsförening. Ange namn och adress samt att du vill tillhöra Fjärås Hembygdsgille.

VÄLKOMNA!


Editerad av: Katarina Cronelid (2020-11-05 10:40:45)