Om oss

Fjärås Hembygdsgille är ett av tolv gillen som tillsammans bildar Nordhallands Hembygdsförening.

Fjärås en socken i ständig utveckling! Fjärås är största socken i norra Halland, ca 152 kvadratkilometer, och sträcker sig från Älvsborgs län i NO till Kungsbackafjorden i SV. Fjärås var länge Hallands folkrikaste socken och hade fram till 1860-talet fler invånare än t.ex. Varberg. Socknen är rik på fornlämningar och andra intressanta sevärdheter. Hembygdsgillet verkar för att göra bygden känd och bevara dess natur och historiska lämningar.

ImageKartbilden är hämtad från Wikimedia commons.