Hembygdsföreningen


 

På 1930-talet startade Axel Berglund, Brindsjön, en hembygdsgrupp inom Blåbandsföreningen i Sågen.
Redan tidigt väcktes frågan inom blåbandsföreningen, om bildande av en hembygdsförening. Dock bordlades denna fråga 1934 och det kom att dröja många år innan en hembygdsförening slutligen bildades.

Denna hembygdsgrupp var med andra ord grunden till Finnmarkens hembygdsförenings bildande år 1951.

Förening:

Finnmarkens Hembygdsförening

Skapad av: Alexandra Berg (2020-01-15 11:47:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alexandra Berg (2021-03-30 12:31:45) Kontakta föreningen