Restaurering av Oxfallets rökugnRökugnsmakare Jo Husmo och Robin Lehtinen, har av Vansbro kommun fått uppdraget att restaurera rökugnen i Oxfallets rökstuga!

En Riktigt Fin nyhet, som vi blev oerhört Glada över att ta del av!
Uppdraget har varit i trygga händer och här kan ni följa rökugnsmakarnas restaureringsarbete 🍀

 

Den 14 augusti 2023

Idag påbörjades restaurering av rökugnen i Oxfallet rökstuga, Nås Finnmark.

Rökugnsmakarna Jo Husmo och Robin Lehtinen planerade tillsammans restaureringens olika moment.
Därefter påbörjade Robin arbetet med att nedmontera den övre delen av valvet i eldkammarens öppning.

Några bilder från restaureringen - Dag 1
 

Den 15 augusti 2023

Rökugnen börjar ta form igen.
Rökugnsmakare Robin Lehtinen har arbetat vidare med restaureringen av Oxfallets rökugn.
Idag har han satt det yttersta valvet samt den överskjutande stenen överst på rökugnen ovan eldkammaren.
Denna sten verkar som "gnistskydd" och värmesköld.

Robin använder sig av tre olika sorts lera, vilka syns på bild.

Fakta kring både material och arbetets olika moment kommer vi att lyfta i en mer omfattande dokumentation framöver!

Några bilder från restaureringen - Dag 2
 

Den 16 augusti 2023

Idag har rökugnsmakare Robin Lehtinen påbörjat arbetet med rökugnens inre valv, samt fortsatt arbetet med fogning av yttervalv och rökugnens "utsida".

Några bilder från restaureringen - Dag 3


Den 17 augusti 2023

Rökugnsmakare Robin Lehtinen har nu färdigställt sin del av arbetet, gällande restaurering av Oxfallets rökugn.
Han gjorde en även Liten "brasa", för att kontrollera att allt såg bra ut.

En underbar känsla att se elden brinna i rökugnens eldkammare, och att se hur röken letade sig ut i rummet och vidare upp mot taket.
Så som det ska vara i en rökstuga ❤️

OBS! Det är Endast våra två rökugnsmakare som i dagsläget får göra eld i denna rökugn!
Detta då de behöver kontrollera sitt murarhantverk under arbetets gång.

Även om rökugnen snart är restaurerad, kommer det krävas ytterligare åtgärder innan dess vi (Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp) får elda i denna rökugn. Dels isolering av innertak ovan rökugn, samt att se över andra värdefulla detaljer ur brandsäkerhetssynpunkt.

Några bilder från restaureringen - Dag 4


Den 21 augusti 2023

Idag hade vi glädjen att ha rökugnsmakare Jo Husmo på plats i Oxfallets rökstuga, för att berätta om det fina restaureringsarbete som rökugnsmakare  Robin Lehtinen utfört, samt berätta om rökugnen som sådan. Besökare kunde även få svar på funderingar och inte minst upplevelsen av att se eldens flammor i rökugnens eldkammare och att se röken leta sig upp mot taket.

En fin och intressant upplevelse för de besökare som fyllt rökstugan ⭐

Efter Jo Husmos fina berättande bjöd hembygdsföreningen på eftermiddagsfika, lagom till att solen tittade fram bland molnen.
Trevliga samtal bland besökare på gårdstunet, en riktigt bra eftermiddag på Finnmarken 💚

Vi önskar rikta ett Varmt Tack ❤️ till rökugnsmakarna Jo Husmo och Robin Lehtinen, som tillsammans planerat det fina hantverk som utförts!

Vi vill även rikta ett Varmt Tack till Vansbro kommun, som gav dessa båda rökugnsmakarna restaureringsuppdraget, vilket är grunden till att denna rökugn nu står färdigrestaurerad !

För att vi inom hembygdsföreningen ska få elda i denna rökugn, återstår en del åtgärder ur brandsäkerhetssynpunkt!
Men, idag gläds vi åt att rökugnen är restaurerad och intakt! 

Några bilder från dagen
 

 

Förening:

Finnmarkens Hembygdsförening

Skapad av: Alexandra Berg (2023-08-30 22:25:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alexandra Berg (2023-08-31 11:09:08) Kontakta föreningen