Digitalt släpp
 av Finnmarkens Miljö & Kulturarv!

 

Finnmarkens Miljö & Kulturarv är ett Lokalt Naturvårdsprojekt som bedrivits av Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp och där Vansbro kommun stått som projektägare.

Målsättningen har varit att kartlägga och dokumentera lämningar efter skogsfinska bosättningar på Nås-, Järna- och Äppelbo Finnmark.

Detta har varit ett viktigt arbete för att formellt ge dessa natur- och kulturmiljöer, ofta bortglömda, ett långsiktigt skydd. Samtidigt är det skogsfinska kulturarvet en viktig del av vår egen historia och bör därför förvaltas så att dess historia på bästa vis kan förmedlas till kommande generationer.

För att ge intresserade en möjlighet att redan nu ta del av vår omfattande dokumentation, har vi valt att själva publicera den på vår hembygdsförenings hemsida!
Vansbro kommun som varit delaktig i projektet kommer, i en framtid, att lägga ut materialet på sin hemsida tillsammans med en interaktiv karta.

Kartläggning pågår av resterande bosättningar och hemsidan kommer att uppdateras löpande!

Vi hoppas att vår dokumentation kommer att vara till glädje och stöd för Dig som vill veta mer om vår Finnmark!
Här finner du även koordinater och kartor som ger Dig möjlighet att lättare hitta ut och besöka dessa platser 🙂


Välkommen ut i Finnmarken!


Finnmarkens Miljö & Kulturarv

 


Förening:

Finnmarkens Hembygdsförening

Skapad av: Alexandra Berg (2022-08-19 22:16:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Alexandra Berg (2022-10-13 19:34:07) Kontakta föreningen