Vattenhjulsstamp


Image

Den gamla vattenhjulsstampen flyttades till denna plats när det skulle byggas en kraftstation där den först stod. Kraftstationen var klar 1942 och försåg Storbro egendom och tillhörande utgårdar med elektricitet.

 

 

Editerad av: Axel Fornander (2019-07-21 09:06:49)