Erik Linus Karlsson


På bilden syns också Lennart Karlsson och Karl-Yngve Eriksson.