Sixten Harald Andersson


Sixten övertog skoaffären efter F.O. Pettersson i början av 1940-talet, Affären låg bredvid gamla apoteket i dåvarande

Arvid Larssons fastighet på Bergsvägen. Skoaffären lades ned omkr. 1975, Sixten var 89 år när han avled.


Förening:

Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening

Ändrad av: Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening (2017-07-31 16:17:03) Kontakta föreningen
Skapad av: Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening (2017-07-31 16:04:36) Kontakta föreningen