Sixten Harald Andersson


Sixten övertog skoaffären efter F.O. Pettersson i början av 1940-talet, Affären låg bredvid gamla apoteket i dåvarande

Arvid Larssons fastighet på Bergsvägen. Skoaffären lades ned omkr. 1975, Sixten var 89 år när han avled.