Emma Lovisa Jansson


Lärarinnan Emma Lovisa Jansson.

Vårterminen 1881 till vårterminen 1884 bedrev Emma Jansson småskola i sitt hem i Tåje. Barngrupperna var stora runt 40 st. och bestod av barn i åldrarna 6-9 år. Barnen kom från byarna runt omkring. Vårterminen 1884 flyttade småskolan i Toje till Fellingsbro Kyrka.