Karl Kasper Karlsson


1900-03-12 kom familjen till Vesslingby skola från Snavlunda.

1900-03-20 flyttade de till Vesslingbyholm där Carl August var torpare.

1904 fanns familjen i Rynningstorp Åbyhammar där både Kasper och hans far Carl August arbetade på gården.

1912-03-02 flyttade Carl August med hustru och tre barn tillbaka till Snavlunda, där de köpte Graneberg 1 och 2 där de stannade till sin bortgång.