Karl Kasper Karlsson


1900-03-12 kom familjen till Vesslingby skola från Snavlunda.

1900-03-20 flyttade de till Vesslingbyholm där Carl August var torpare.

1904 fanns familjen i Rynningstorp Åbyhammar där både Kasper och hans far Carl August arbetade på gården.

1912-03-02 flyttade Carl August med hustru och tre barn tillbaka till Snavlunda, där de köpte Graneberg 1 och 2 där de stannade till sin bortgång.


Förening:

Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening

Ändrad av: Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening (2020-04-02 16:25:08) Kontakta föreningen
Skapad av: Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening (2017-04-23 10:59:01) Kontakta föreningen