Om oss

Välkommen till vår hemsida!

Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening kommer återigen att visa upp sina gamla sevärdheter och klenoder med ett digert program.
 

Stenstagården och de fem andra byggnaderna vid Folkhögskolan bildar tillsammans en slags gammaldags by och med alla antikviteter samlade, skapar allt detta en genuin hembygdskänsla.

Fornborgar, gravhögar, rösen och grottor runt om i hela socknen, vittnar om forna tiders liv och leverne.

Årets program har ett rikt innehåll med de traditionella aktiviteterna: Bygdeträff, Valborgsfirande, Motordagen, Nationaldagen med 100-årsfirande, Midsommarfirande, Hembygdsgårdarnas dag, Öppet hus vid Lantbruksmuseet, Trivselkvällar med filmvisning, Höstmarknad, årsmöte i november och gröt till 2:a advent.

Vårt förnämliga Bildarkiv kommer att hålla utställningar vid olika tillfällen.

Följ våra aktiviteter på: hembygd.se/fellingsbro alternativt fellingsbro.se 

Boka redan nu in aktiviteterna i Era almanackor.

Sune Hellberg
ordförande