Höstprogram 2018


Onsdag 19 september
Vad och hur odlade man förr?

Vad odlades på torp och gårdar i Rånästrakten i äldre tider. Agrarhistoriker Matti Viking Leino berättar om gamla spannmålssorters egenskaper och visar bilder på äldre tiders skördeteknik.

Kaffe serveras från kl. 18.00
Fritt inträde

Onsdag 10 oktober klockan 19.00 på Granby Musikminnen

En helkväll med musik och berättelser runt Erik Wijk från 1950 – 80 talets Rånäs. Birgitta Karlsson på fiol och Inger Söderlind-Nilsson på nyckelharpa. Bilder, film och ljudband från olika tillställningar.

Kaffe serveras från kl. 18.00
Fritt inträde

Söndag 28 oktober 10.00
Lövkrattardag på Granby

Vi förbereder både hus och trädgård inför vintern De sista löven samlas ihop vi putsar lite inomhus. Tveka inte, alla behövs.

Det bjuds på sopplunch och kaffe

Onsdag 7 november 19.00. Filmkväll på Granby
”Kolarskogen”

En halvdokumentär film om hur det gick till i skogarna när det oumbärliga träkolet skulle framställas. Resning av milan, värmning och pratet i kolarkojan.

Kaffe serveras från kl 18.00.
Fritt inträde

Onsdag 5 december 18.00 – 21.00
Jul på Granby

Vi avslutar traditionsenligt året på Granby med gröt, skinka,
julstämning och Jullotteri.

Anmälan senast 2 dec. till Rune 61387 el. till Marie-Louise 61204
Kostnad 80 k

Förening:

Fasterna Hembygdsförening

Skapad av: Ylwa Jedenby (2019-01-07 13:08:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ylwa Jedenby (2019-03-31 16:20:01) Kontakta föreningen