Kontaktuppgifter

Postadress: Färs Härads Hembygdsförening, Ordf Stig-Allan Damm, Oråsgården, 273 97 Tomelilla
Org.nr: 848000-2032
Bankgiro: 5011-3737
Medlemsavgift: 120 kr

Ni kan kontakta oss per telefon, e-post eller vanlig post.

Ordförande och kontaktperson för Hallsbergs Gård och Stenar:                                   Stig-Allan Damm, Oråsgården, Vanstad, tel 0417 – 420 51 alt. 0708 – 88 69 76

Kontaktperson för Brandstad Prästgård:                                                                                  Barbro Lindholm, Vallarum, Frenninge, tel 0705 – 23 38 42

Kontaktperson för Lilla Rödde Textilmuseum:                                                                   Ulla Jeppsson, Stora Rödde, Everlöv, tel 0702 – 41 18 80

Redovisning & Medlemsregister
TREAB Revision AB, Anneli Björk, Tomelilla, tel 0417 – 135 49

 

STYRELSE
Följande styrelseledamöter valdes på årsmötet den 19 mars 2017:

Ordinarie ledamöter
Ordförande, Kontaktperson för HallsbergStig-Allan Damm, Oråsgården, Vanstad, tel 0417 – 420 51 (+fax)
Kontaktperson för Brandstad PrästgårdBarbro Lindholm, Vallarum, Fränninge, tel 0705 – 23 38 42
Kontaktperson för Lilla Rödde Textilmuseum, Ulla Jeppsson, Stora Rödde, Everlöv, tel 0702 – 41 18 80
SekreterareBirgitta Busch, Björka, tel 046 – 631 85
Vice ordförande, WebmasterGöran Håkansson, Sjöbo, tel 0416 – 73 00 25
Bertil Andersson, Sjöbo, tel 0416 – 330 04
Jonny Jönsson, Vanstad, tel 0417 – 273 23
Katarina Lennartsdotter, Everlöv, tel 0416 – 132 93
Nils-Olof Månsson, Brandstad, tel 0416 – 350 56
Gull-Kristin Nilsson, Sjöbo, tel 0416 – 101 78
Lilian Persson, Blentarp, tel 0416 – 131 68
Kjell-Ove Sandgren, Hörby, tel 0415 – 601 97

Suppleanter
Bertil Persson, Starrarp, Fränninge, tel 0416 – 321 25
Birgitta Olsson, Sjöbo, tel 070 – 763 16 03
Ingrid Andersson, Nybodal, Vollsjö, tel 0416 – 330 15
Inger Blennow, Everlöv, tel 0416 – 133 32
Solgerd Nilsson, Kävlinge, tel 046 – 73 26 74

VALBEREDNING
Ordinarie
Arne Holmgren, Oderup, Östraby, tel 0415 – 403 58
[Sammankallande] Ingrid Jönsson, Sjöbo, tel 0416 – 140 88
Per-Åke Nilsson, Sjöbo, tel 0416 – 195 37

Suppleanter
Lars-Göran Andrén, Sjöbo, tel 0416 – 51 18 41
Sven Persson, Anklam, tel 0416 – 350 36

Redovisning & Medlemsregister
TREAB Revision AB, Anneli Björk, Tomelilla, tel 0417 – 135 49

REVISORER
Ordinarie
Jörgen Bengtsson, Vollsjö, tel 0416 – 305 89
Kjell-Ingvar Olofsson, Bregnahult, tel 0415 – 421 22

Suppleanter
Knut Landén, Blentarp, tel 0416 – 243 54
Karin Nilsson, Ivarstorp, Röddinge, tel 0730 – 44 86 44

ARBETSUTSKOTTET 
Hallsberg, Ordförande, Stig-Allan Damm, Oråsgården, Vanstad, tel 0417 – 420 51 (+fax)
Brandstad, Vice ordförande, Barbro Lindholm, Vallarum, Fränninge, tel 0416 – 321 42
Sekreterare Birgitta Busch, Björka, tel 046 – 631 85
Webmaster Göran Håkansson, Sjöbo, tel 0416 – 73 00 25
Lilla Rödde, Ulla Jeppsson, Stora Rödde, Everlöv, tel 0416 – 131 32
Lilla Rödde, Lilian Persson, Blentarp, tel 0416 – 131 68

Hemsida

www.farsharadshembygdsforening.com

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter