Sten N:o 9

O, allmagts Gud!
Ditt ord och bud
Din magt Din ära
för otrons lära
och afgrunds fall
oss skydda skall
Uti tal och i skrift
här nu ordas så fritt
”Lagbanden må lossas
kristendom krossas
ny religion och lag
efter tidens behag.”
Wår öfverste prest,
vist hatas dock mest!
All antikrists härar
ej honom förfärar;
Segerfanan man ser!
Wid hjeltens baner.
Si, härförsten i skyn
o tänk – hvilken syn
Dom att verkställa
som evigt får gälla
Ack, tänk – hvilket slut
om ej nåd fåtts förut.
MDCCCLXXXVI

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter