Sten N:o 8

Forntids och framtids vinkar

Kong Erik främja kristendom
besegra vårt lands hedendom.
Gustaf Wasa klart ljus infört
och påfveväldet här förstört.
Gustaf Adolf för läran sann,
med lif och blod vår frihet vann.
Wilddjur som fått dödligt sår
är läkt och snart i härdnad går.
Drake vilddjur falsk profet,
i strid mot lammet bli som ett.
Wår himlakonung med sin här
slut segren han skall vinna där.

Världens strid! Jesus frid.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter