Sten N:o 6

Nu styrets män
var på er vakt
ty ondskans magt
i all sin feber yra
Folket nu vill styra
deröfver uti forna dar
Guds vrede uppenbar

Likt koras uppror, se,
nutidens andar yrka
öfverhet, ej lyda de
ej Gud, ej lag, ej kyrka
Gud afvände! Det elände!

Första bud!                               Sök lugna hamn,
frukta Gud                                ur vågors brus
älska lära,                                  wår tids alarm
kongen ära                                af villa tjust
war ej hala,                               wi ej så, så yra må
ej förtala

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter