Sten N:o 4

Då Moses får stentaflor
då gjuter Aron kalfen
Se, folket dansar, jublar
fritt dyrka gjutna gudar
Dom Gud höll, tretusen föll

Det ord som kött vart blifvet
är vägen, sanningen och lifvet.
Han allt för oss fullkomnadt
samt oss med Gud försonadt.
För den det här, ej tror ej hör
för evigt där – ej masken – dör.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter