Sten N:o 2

Vi haft ett fordom vi har ett nu
allt här på jorden ängslas ju
Es 1:7    Luk 21:25

Vid enskifte i Heinge by
vi drefs ut till sten moras o dy
År aderton hundra tjugofem
Hallsberg blef vårt nya hem
För detta namn ej annan norm
än bergets läge namn och form
Jag var då i mitt sjuende år
Hur här såg ut i minnet står
Min hulde far, af kärlek varm
för en sjuk maka två små barn
Behov af Gud o den han sändt
är ofta genom motgång kändt.
Så, inga vägar, inga stänglar
tänk-föga hus o inga pängar
Små åkerland med sten-parti
dock, harfen kunde gå förbi
Då vi de minnen nu förstört
som återgäld vi ett uppfört
se, ängen norr och söder här
om gamla minnen vittne bär

Jordans stenar stå som tolk
vittna Gud har försitt folk
Vår ökenfärd vid Jesu hand
leder till ett bettre land
År 1866 N.N.S
Jos. 4   Eb. 12.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter