Sten N:o 13

Denna sten är fylld med text och skickligt utförda figurer.
På stenens baksida kan vi läsa följande:

Om Guds vittnen tiga få, stenar skola ropa då
Luk 12:40

Så sluter en 76-åring sitt gåtlika arbete
Es 30:8, 11

Si, Bibeln löser våra gåtor
Dom 14:12, 18

Tecknat i sen ålder 1894 N.N.S.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter