Sten N:o 11

Sinnebild af Edens ström, Lifsens träd

Sions grund och hörnesten
af bibelns första blad vi finner
en ström som Eden vattnat har
Ja, bibelns sista blad oss minner.
Om lifvets älf som kristallklar.
Tänk – den gick ut ifrån Guds stol.
All mensklighetens hälsoflod.
Se, i Guds stad der floden rinner
står Lifsens träd med ymnig fruckt
för den så kämpar att han vinner;
Blir detta träd en lifsens luckt
ur strömmens vatten lif framgår
af Lifsens träd lifsfruckt vi får.
Ja, till vår frälsning Gud i Sion
har lagt en utvald kostlig sten
Saligt nöjd var gamle Simeon
när han i templet skådar den
som är de trognas sällhet all
men andras stötesten och fall
Han salighetens grund är vorden
de trognas hopp och sanna frid
sin kyrkas hufvud är på jorden
dess fasta borg i nöd och strid
i alla stormar skall stå fast
men himmel – jord förgås med hast.

Guds ord se då, det skall bestå
MDCCCLXXXVII

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter