Sten N:o 10

Bild f vår tid. Dessa snaror och fåfänga.
Kom dock ihåg Lots hustru.
MDCCCLXXXVI

Här kan vi se ”Lots hustru” där kroppen åskådliggör
vår tids snaror, som enligt bibeln blev
”till saltstod i Sodom och Gomorra” för hon vände sig
om och kunde inte skilja sig från sina ägodelar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter