Introduktion till Hallsbergs Stenar


Nils Nilsson föddes år 1818 på en gård i Heinge by som innehafts av hans förfäder i mer än två hundra år tillbaka.

När han var sju år gammal genomfördes enskiftet i byn. Hans familj måste då bryta upp från det fäderneärvda hemmet och flytta långt ut till marker som liknade ren vildmark. Nils glömde aldrig hur förfärligt det var. På den sten han kallar "Familjetavlan" (Sten N:o 2) beskriver han tydligt sin upplevelse av flytten från Heinge by och ut till Hallsberg.

De första åren blev svåra. Genom hårt arbete, klokhet och framgång blev gården så småningom en mycket större och mer givande gård än den tidigare gården som legat inne i byn. Gården växte till 150 tunnland och där var fyra drängar och fyra pigor anställda.

Nils Nilsson var 23 år när han gifte sig med Kersti Persdotter och övertog då gården. De fick nio  barn. Sju av barnen dog, tre av dem i späd ålder (Sten N:o 1). Att följa hustru och sina sju barn till graven tog Nils Nilsson mycket hårt. Genom religionen och sin tro på Gud fann Nils Nilsson tröst och hjälp att bära sorg och saknad efter hustru och barn.

Denna bakgrund bidrog till skapandet av stenarna på Hallsberg. Vi ser här Nils Nilssons tankar över människors levnadsvillkor och livets mening. Han sökte svar på sina frågor i bibeln. I berättelserna om paradiset, syndafallet och Israels barns flykt manar han sina efterkommande till gudfruktighet.

Skånes Taltidning har publicerat ett reportage i en ljudfil som berättar om bakgrunden till Nils Nilsson och Hallsbergs Stenar. Klicka här för att lyssna på ljudfilen.

Färs Härads Hembygdsförening har i muséet de kvarnhackor, som Nils Nilsson använde i arbetet med stenarna. Två handskrivna böcker finns också bevarade där bl a skisser och texter till stenarna är nedtecknade. Böckerna visas även på hembygdsmuséet. Även nedskrivna tal till barnen finns antecknade.

  • "Helt liten är nu familie härden.
  • Sex syskon vi sakna nu redan i verlden.
  • Må hända jag blifver helt ensam till slut,
  • Och ingen af mina kan bära mig ut."

Följande häften finns till salu på muséet:

  • Hallsbergs stenar i text och bild
  • Hallsbergs stenar. En beskrivning av Nils Nilssons liv och gärning
Förening:

Färs Härads Hembygdsförening

Skapad av: (2016-03-06 11:25:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Färs Härads Hembygdsförening (2022-07-05 20:20:06) Kontakta föreningen