Hallsbergs Gård och Stenar

Gården Heinge 9 flyttades ut från Heinge by utanför Lövestad till Hallsberg när enskiftet genomfördes år 1825. På Hallsbergs Gård har sedan skiftet fyra generationer av släkten Nilsson levt och verkat.

Göran HåkanssonFotograf: Göran Håkansson

Hallsbergs Gård i Heinge

År 1971 – 1972 donerades gården av Dorothea Nilsson, sist överlevande av de fyra syskonen Kersti, Ingrid, Anders och Dorothea, till Färs Härads hembygdsförening. Hallsbergs gård har restaurerats och renoverats av hembygdsföreningen och iordningställts till museum.

Muséet omfattar Hallsbergs Gård och dess undantagsbyggnad Möllehuset med Hallsbergs stenar. Bostadshusen inrymmer möbler, husgeråd, textilier och dräkter m m. Inredningen i bostadshuset på gården kommer från släkten Nilsson. Loge och stall inrymmer lantbruksmaskiner, hästvagnar, redskap, autentiska snickerimaskiner med remdrift från 1920-talet. På loftet ovanför stallbyggnaden finns hantverket representerat med sadelmakare, träskomakare, skomakare samt redskap för linberedning och vävning m m. Dessutom finns en skolmiljö samt handelsbodsinredning.

Namnet Hallsberg antyder att marken var stenbunden. Under många år fick lantbrukaren och mjölnaren Nils Nilsson (1818 – 1896) arbeta med att bryta sten på åkrarna. Förmodligen samlade han tidigt på märkligt formade stenar. När hans äldste son övertagit lantbruket 1876 slog han sig ner vid vattenmöllan, som var ett undantagsställe. Där uppfördes det ståtliga Möllehuset som undantagsbyggnad 1873. Det än idag gulmålade Möllehuset ligger intill kvarndammen, där resterna av ett kvarnhjul fortfarande minner om vattenmöllan som uppfördes 1849.

Göran HåkanssonFotograf: Göran Håkansson

Undantagslängan och gamla kvarnrännan vid Hallsbergs Stenar

I trädgården framför Möllehuset finns Hallsbergs stenar som är en imponerande samling block med mycket märkliga mönster och former. Stenarna som är tretton till antalet brukar kallas grottesten, meteorsten, sjöbottnasten eller järnsten. Hallsbergs stenar är huvudsakligen formade av naturen, men de har blivit kända för att Nils Nilsson med enkla kvarnhackor som främsta redskap med otrolig skicklighet huggit in bilder och inskriptioner i stenarnas avplanade ytor . Trädgården har ursprungligen haft tuktade häckar, rabatter och grusgångar. Dessutom har här funnits träfigurer, rådjur och fåglar samt svarvade kolonner. Stenarna i Hallsberg har också till viss del ursprungligen varit målade.

Vid Möllehusets kvarnbäck utplacerades de uthuggna stenarna med ”Edens Lustgård” från Bibeln som förebild. Sin trädgård ville Nils Nilsson efterlikna paradiset och kvarnbäcken blev Jordanfloden. Här sådde och planterade han en mängd örter och blommor; bl a Kristi blodsdroppar, Moses brinnande buske, Flickan i båten, Hjärtansfröjd och Ackeleja. Dessa varvades med vildväxande törnrosor och ljusrosa blomster som påminner om Kristi Törnekrona. Acasians blomster spred vällukt och i ett buskage bland vildapel, lind och vildkörsbär klängde kanelrosor med sina långa gängliga revor.

Ulf Gertz har 1997 gjort en film om de fantastiska stenarna på Hallsberg. Filmen har under våren 2012 blivit digitaliserad och är fr o m maj månad 2012 publicerad på Youtube. Följ med oss i filmen och gör en ”Rundvandring bland Hallsbergs Stenar” . Filmen innehåller detaljrika närbilder på de vackra stenarna i en sakral trädgårdsmiljö med fågelsång.

Tidningen Land, med en upplaga på nära 200 000 exemplar, uppmanade för en tid sedan sina läsare att hjälpa till att kora sju underverk i varje svenskt landskap. Nu har Land valt ut sju sevärdheter i varje landskap och korat dem till underverk. På listan över de sju skånska underverken finns Hallsbergs stenar. Våra stenar är därmed i gott sällskap med bl a Ales stenar, Turning Torso och Kungagraven i Kivik.

Vi försökte hitta de mest unika och roligaste utflyktsmålen i de olika landskapen, säger Johan Sjöblom som är reporter på Land. Det finns mängder med spännande saker i Skåne, men Hallsbergs stenar är en klockren och kul plats.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter