Styrelsen

Ny styrelse fr o m 2018-03-04:

Kerstin Linasdotter, ordförande, marknadssamordnare

Solweig Ericksson-Sundman, vice ordförande

Christer Wahlbom, sekreterare

Niklas Eklund

Karin Dahdouh, stugfogde

Ingegerd ”Ninni” Björkman

Barbro Lutherkort

Kerstin Arén

Ann-Marie Fröjd, marknadssamordnare

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter