Personuppgifter


Färingsö hembygdsförening hanterar inte andra personuppgifter är de som behövs för att hålla kontakt med dig som medlem, ideellt arbetande, säljare vid Färingsö marknad eller hyresgäst på gården. Grunden är uppgifter du själv lämnat som namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress. Uppgifter kan också samlas in i de fall lagregler kräver detta; t.ex. skatteregler.

Vid våra arrangemang förekommer också att föreningen fotograferar för användning vid kommande information om föreningens verksamhet. Vid sådan information identifieras i text inga andra personer än de som samtyckt härtill. Privatpersoner får fotografera för eget bruk under evenemangen. Detta är inget föreningen rår över.

Det är också i föreningens intresse att uppgifter hos oss inte används för annat än avsett ändamål. Vårt medlemsregister förvaras digitalt och skyddat och tillgången till registret är begränsad till ett fåtal personer. I övrigt förvaras uppgifter i listor som hanteras av för ändamålet ansvariga personer inom föreningen.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär i sig ingen förändring i föreningens hantering av personuppgifter. Som enskild person har du dock vissa lagenliga rättigheter. Närmare upplysning om dessa kan fås genom Datainspektionen.

Om du har frågor eller synpunkter beträffande hanteringen av personuppgifter hos oss är du välkommen att kontakta föreningen. Styrelsen företräder föreningen som personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

Förening:

Färingsö Hembygdsförening

Skapad av: (2018-06-17 12:31:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Färingsö Hembygdsförening (2019-02-06 00:25:35) Kontakta föreningen