Föreningens Arkiv


Föreningens arkiv

Ordet arkiv kan ha litet olika betydelser. Dels kan det betyda förvaringsplatsen för gamla handlingar, dels kan det betyda själva urkundssamlingen. Arkivbildare kallar man den eller de som har åstadkommit samlingen av gamla papper. Det kan vara en myndighet, ett företag, en förening eller en person.

Hembygdsföreningens arkiv är placerat i Lupinsalen i Stenhamra. Den arkivlokalen ägs av Ekerö kommun, men disponeras av Mälaröarnas Folkrörelsearkiv, som är en ideell sammanslutning av föreningar i Ekerö kommun. År 2008 var ca 40 föreningar anslutna till Folkrörelsearkivet. Där förvaras ca 220 volymer handlingar. Hembygdsföreningens eget arkiv omfattar ca 45 volymer. Till detta kommer 25 volymer från s.k. externa arkiv, som Hembygdföreningen också äger. Det betyder gårdsarkiv och/eller personarkiv, som skänkts till föreningen.

Översikt

Färingsö Hembygdsföreningen grundades år 1946. Den hette då Färentuna – Hilleshögs Hembygdsförening och verkade då endast i dessa båda socknar. Efter två kommunsammanslagningar var man redo att låta föreningen omfatta hela Färingsö. 

Föreningen bytte våren 1973 namn till Färingsö Hembygdsförening. Utförlig historik över föreningens verksamhet fram till år 1996 står att läsa i Färingsöboken, som utgavs till 50-årsfirandet år 1996. Historiken har författats av bokens redaktör Lennart Nilsson och finns på sid. 182 – 187.

Arkivet förtecknades med början i maj 2002 av Sven Burell.

Innehåll:

Volym - Serierubrik

A 1:1 - Årsmötesprotokoll

A 1:2 - Protokollsbilagor

(verksamhetsberättelser, bokslutshandlingar, revisionsberättelser)

A 2:1 - Styrelseprotokoll med bilagor 1976 –1996

A 2:2 - Styrelseprotokoll med bilagor 1997-1999

B 1 - Utgående skrivelser (kopior av: återfinns även under signum E)

B 2 - Broschyrer och annat småtryck utgivna av Hembygdsföreningen

B 3 - Stadgar, avtal, kontrakt

D 1 - Medlemsförteckningar

D 2 - Inventarieförteckningar (ej samlingar)

D 3 - Arkivförteckningar

(Egen pärm i Hembygdsföreningens kontor samt i Lupinsalen)

E 1 - Inkommande handlingar.

Skrivelser från kommunen, andra myndigheter, andra föreningar och

privatpersoner.

F 1 - Stadgar (se även B 3)

F 2 - Äldre stadgar, stadgekoncept

F 3 - Aktiviteter (ordnas efter bokstav a – o)

F 4 - Fastigheten: köpeavtal, bygglov besiktningar, brandsyn m.m.

F 5 - Byggnaderna på Hembygdsgården (ordnas efter bokstav a – l)

F 6 - Hembygdsmuseets samlingar

F 8 - Handlingar rörande Färingsöboken

F 9 - Handlingar rörande ångbåtsbrygga i Sätuna

F 10 - Handlingar rörande skriften Torpen under Svartsjö

F 11 - Handlingar rörande skriften Svartsjö Djurgård

G 1 - Räkenskaper (kassaböcker 1946 – 1993)

J 1 - Kartor

J 2 - Ritningar

K 1 - Påsiktsbilder i färg och svart-vitt ordnade sockenvis samt från

Hembygdsgården och en porträttsamling. Se särskild plan

upprättad 2003. (se Arkivpärmen)

K 2 - Diabilder: förvaras i plåtskåp i Lupinsalen. Finns även digitaliserade.

K 3 3 - volymer innehållande fotoutställning om Stenbrottet 100 år

K 4 - Spelfilm

L 1 - Trycksaker (affischer, vikblad och broschyrer)

L 2 - Tidskrifter

L 3 - Pressklipp (klipp rörande föreningens verksamhet)

L 4 - Program (se även B 2)

Z 1 - Ljudinspelningar på kassettband (personintervjuer och berättarkvällar)

 

Externa arkiv (antal volymer)

Ekerö: Stafsund, Marietorp

Skomakare Edvin Johanssons handlingar (7)

Färentuna: Stafsborg

Grov- och Fabriksarbetarförbundets avd 491 (4)

Hilleshög: Vifärna-Korslöt

Märta Karlssons handlingar (1)

Skå: Törnby småbruk Rosenborg

Ebba Johanssons handlingar (7)

Skå: Torpet Hagaberg

Familjen Siléns handlingar (1)

Sånga: Stockby 3:13

Stockby by (1)

”Kråkslottet” (1)

Sånga: Stockby 2, Löfhagen

Familjen Olssons handlingar (1)

Sånga Biografförening u.p.a. Svartsjö (2)

 

Alla dessa arkiv tillhör gruppen enskilda arkiv, som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Du är välkommen att forska i dem, men då måste du först vända dig till Hembygdsföreningens styrelse, som är arkivansvarig. Därefter kan du ta kontakt med Folkrörelsearkivet. På deras hemsida hittar du adresser och telefonnummer till deras styrelsemedlemmar.

Översikten är reviderad av Sven Burell i januari 2008. Den bygger i huvudsak på Lennart Nilssons förslag till arkivförteckning från 1993.

Denna sida som PDF:   Föreningens arkiv

Förening:

Färingsö Hembygdsförening

Skapad av: Annika Nyman (2013-01-09 10:01:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Färingsö Hembygdsförening (2021-04-28 13:08:33) Kontakta föreningen