Böcker


 

Image

 

Färingsö hembygdsförenings medlemsblad

Åren 2010-2015
Utgiven av Färingsö hembygdsförening 2020
redigering Monica Fogelqvist

Läs om händelser och minnen från Färingsö 2010-2015 i vårt medlemsblad sammanställda i bokform.
Färingsö hembygdsförening har till uppgift att på Färingsö väcka och underhålla förståelse för bygdens kultur och natur. En annan viktig uppgift är att dokumentera bilder och berättelser från förr. I föreningens medlemsblad Färingsö hembygd försöker vi presentera en del av materialet. 
Boken finns att köpa via hembygdsföreningen. Pris: 150 kr.
Medlemspris 100 kr.

 

Skå skola - En skolresa i tiden

Skå skola - En skolresa i tiden
utgiven av Färingsö hembygdsförening 2018
text: Siv Ljungberg och Christina Palmqvist
redigering: Monica Fogelqvist

I boken berättas Skå skolas historia,en skola där undervisning har bedrivits kontinuerligt sedan 1811. Det har aldrig rivits några skolhus på området. När behoven och kraven ökade har man byggt nytt  och de gamla husen har fått andra användningsområden. Det äldsta huset är klockarestugan från 1760-talet.

 

Färingsö - förr och nu
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 2016
text och foto:
Monica Fogelqvist, Britta Fredriksson, Siv Ljungberg, Christina Palmqvist, Ann-Marie Andersson m fl
Boken försöker visa hur livet på Färingsö har varit förr och hur det är idag. Vi får bl a bekanta oss med Ekeby, Nora, Skå skola, Stavsborg, Stenhamra, Stockmos, Thorslunda - Svegro, Troxhammar, Väntholmen, Wiggeby, Ölsta. Hästnäringen, kommunikationer över land och vatten tas upp -
och så lite om Färingsö hembygdsförening. (190 sidor)

 

Boken om Stockby – byn som blev Stenhamra
utgiven av Sven Burell 2010
text och foto: Sven Burell

Boken om Stockby berättar historien om byn som blev dagens tätort Stenhamra. Byn är idag borta, men den låg där nuvarande Stenhamra centrum nu ligger. I en vindlande historisk djupdykning har Sven Burell plockat fram berättelsen om en bondby, som tar sin början för över tusen år sedan och löper fram till idag. Många gamla bilder och kartor kompletterar berättelsen. (224 sidor)

 

Svartsjö Djurgård
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 2006
text och foto: Sven Burell

Med utgångspunkt från skifteskartan från 1756 berättar Sven Burell en spännande historia om turerna kring skiftet av Svartsjö Djurgård, om bakgrunden till djurgårdens historia och nedläggning, samt den segdragna kampen om rätten till marken mellan olika personer. En kamp som givit sitt eko ända in i våra dagar. (48 sidor)

 

Torpen under Svartsjö
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 2003
text och foto: Sven Burell

Sven Burell har utifrån en detaljerad husesyn över hela egendomen Svartsjö kungsladugård på senhösten 1766, sökt skapa en bild av hur det såg ut på de 18 dagsverkstorpen under kronogården. Genom noggranna efterforskningar i arkiv och på platserna runt Svartsjö växer bilden fram av hur livet kring gården var och vi får en inblick i torparens liv och hur det kan ha varit att leva i ett Svartsjötorp i mitten av 1700-talet. (56 sidor)

 

Färingsöboken
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 1996
redaktör Lennart Nilsson

I Färingsöboken är huvudtemat Svartsjö med Vasaslottet och 1700-talets slottsbyggnadshistoria följt av minnen från den första anstaltstiden kring sekelskiftet.
Dessutom finns de tidiga väckelserörelsernas framväxt med liksom tobaksodlingen på Prästnibble, berättelser från Kungsberga by och gårdar, befolkningsutvecklingen på Mälaröarna och kommunsammanslagningen på Färingsö år 1952. Teckningar, gamla fotografier och kartor kompletterar skildringarna. (187 sidor)

 

Böckerna finns att köpa på Hembygdsgården. Titta efter föreningens bokstånd vid midsommar och på höstmarknaden. Då har vi oftast annan litteratur, kartor och vykort till försäljning också.

 

Förening:

Färingsö Hembygdsförening

Skapad av: Annika Nyman (2013-01-10 15:44:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Färingsö Hembygdsförening (2021-05-07 10:22:01) Kontakta föreningen