Böcker

 

Färingsö – förr och nu
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 2016
text och foto:
Monica Fogelqvist, Britta Fredriksson, Siv Ljungberg, Christina Palmqvist, Ann-Marie Andersson m fl
Boken försöker visa hur livet på Färingsö har varit förr och hur det är idag. Vi får bl a bekanta oss med Ekeby, Nora, Skå skola, Stavsborg, Stenhamra, Stockmos, Thorslunda – Svegro, Troxhammar, Väntholmen, Wiggeby, Ölsta. Hästnäringen, kommunikationer över land och vatten tas upp –
och så lite om Färingsö hembygdsförening. (190 sidor)

 

Boken om Stockby – byn som blev Stenhamra
utgiven av Sven Burell 2010
text och foto: Sven Burell
Boken om Stockby berättar historien om byn som blev dagens tätort Stenhamra. Byn är idag borta, men den låg där nuvarande Stenhamra centrum nu ligger. I en vindlande historisk djupdykning har Sven Burell plockat fram berättelsen om en bondby, som tar sin början för över tusen år sedan och löper fram till idag. Många gamla bilder och kartor kompletterar berättelsen. (224 sidor)

 

Svartsjö Djurgård
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 2006
text och foto: Sven Burell
Med utgångspunkt från skifteskartan från 1756 berättar Sven Burell en spännande historia om turerna kring skiftet av Svartsjö Djurgård, om bakgrunden till djurgårdens historia och nedläggning, samt den segdragna kampen om rätten till marken mellan olika personer. En kamp som givit sitt eko ända in i våra dagar. (48 sidor)

 

Torpen under Svartsjö
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 2003
text och foto: Sven Burell
Sven Burell har utifrån en detaljerad husesyn över hela egendomen Svartsjö kungsladugård på senhösten 1766, sökt skapa en bild av hur det såg ut på de 18 dagsverkstorpen under kronogården. Genom noggranna efterforskningar i arkiv och på platserna runt Svartsjö växer bilden fram av hur livet kring gården var och vi får en inblick i torparens liv och hur det kan ha varit att leva i ett Svartsjötorp i mitten av 1700-talet. (56 sidor)

 

Färingsöboken
utgiven av Färingsö Hembygdsförening 1996
redaktör Lennart Nilsson
I Färingsöboken är huvudtemat Svartsjö med Vasaslottet och 1700-talets slottsbyggnadshistoria följt av minnen från den första anstaltstiden kring sekelskiftet.
Dessutom finns de tidiga väckelserörelsernas framväxt med liksom tobaksodlingen på Prästnibble, berättelser från Kungsberga by och gårdar, befolkningsutvecklingen på Mälaröarna och kommunsammanslagningen på Färingsö år 1952. Teckningar, gamla fotografier och kartor kompletterar skildringarna. (187 sidor)

 

Böckerna finns att köpa på Hembygdsgården. Titta efter föreningens bokstånd vid midsommar och på höstmarknaden. Då har vi oftast annan litteratur, kartor och vykort till försäljning också.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter