Skå skola.En skolresa i tiden.

 

Boken är utgiven av Färingsö hembygdsförening  2018.

Text: Siv Ljungberg och Christina Palmqvist

Redigering: Monica Fogelqvist

Skå skola är ett kulturellt riksintresse. Här har undervisning bedrivits oavbrutet sedan 1811. Idag finns här elever från förskola till och med årskurs tre. Alla hus där undervisning bedrivits är ännu bevarade. Den äldsta byggnaden från 1760-talet, klockarbostaden, är skolmuseum idag. I boken berättas skolans 207-åriga historia.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter