Om oss

Färingsö hembygdsförening bildades den 17 april 1946 med namnet Färentuna-Hilleshög Hembygdsförening.

Från år 1947 arrenderar föreningen cirka två hektar skogsmark från fastigheten Röbacka i Ulrika Jansdotters stiftelse vilken förvaltas av Ekerö kommun.

De första byggnaderna flyttades till området år 1949 och därefter har ett omfattande ideellt arbete utförts av kunniga hantverkare...

Läs mer >

Nyheter

Årsmöte 2021 framskjutet


Till följd av pandemin och därav följande restriktioner för möten har styrelsen beslutat att skjuta fram årets årsmöte till dess att vi kan samlas igen. Eventuellt kommer det då att genomföras utomhus. Detta för att inte stänga ute medlemmar som inte har utrustning eller datorvana för att delta i...

Läs mer >

Inställda evenemang vår/sommar 2021

Det är med tungt hjärta som styrelsen insett att alla aktiviteter och evenemang under våren och sommaren 2021 så som bland annat midsommarfirande och kaféverksamheten måste ställas in.

Vi planerar försiktigt för en höstmarknad med förbehållet om läget i pandemin gör det möjligt att hålla den. 

Med vänliga hälsningar från Styrelsen

Svåra tider ger skral kassa för hembygdsföreningen

Färingsö Hembygdsförening har som ni kunnat konstatera tvingats att ställa in alla arrangemang sedan våren 2020.

Tyvärr kommer man att vilja ha betalt för el, vatten och avlopp, sophämtning och försäkringar även om hembygdsföreningens intäkter uteblir. Också om vi håller igen så gott det går kommer vi att ha kostnader för nödvändigt...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]