Välkommen till Fardum hembygdsförening

Fardum Hembygdsförening bildades 2001. Fardum är det äldre namnet för Fardhem, en liten socken på södra Gotland. Vi har sedan starten haft studiecirklar i hembygdsforskning och då inriktat oss på att forska i de gamla sockenkartorna. Vi har gått sockenvandringar, gränsvandringar, gjort utflykter till intressanta platser runt om på ön. Föreningen har under flera år ordnat med midsommarfirande i Prästänget. Vid ett flertal tillfällen har vi också haft utställningar i bygdegården om äldre tiders Fardhem. Gamla fotografier och dokument bevaras genom vårt arbete med databasen Bygdeband. Föreningen ger årligen ut en egen tidning som vi kallar för Gistur. Vårt sojde som ligger centralt i socknen bakom socknens idrottsplats har blivit en samlingsplats för föreningen. Vi har renoverat det gamla sojdet från att grävt fram och rensat ut i den helt igenvuxna skogen och har nu en underbart vacker plats att vistas på. Vid tre tillfällen har vi bränt sojde och dessa tillfällen har blivit mycket uppskattade av sockenbor som gärna deltar i arbetet. Kontinuerligt arbetar vi med förberedelser inför nästa sojdesbränning som kommer att blir under sommaren 2015.

Intresserad att läsa mera om Fardhem:  www.fardhem.se

Se mer >>

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter