Böcker och skrifter


Böcker

Hallandsbygd 2020-2021 
Varbergs och Ätradalens hembygdskretsar. Boken är i färg.
Pris: 80 kronor. 

Äldre Hallandsbygd finns till försäljning på hembygdsmuseet för 30 kr/st.

En skepparfamilj i Falkenberg (2006).
Inger Ljunggren
Pris: 50:-

Falkenbergs gästgiveri, hotell och krogar (2007).
Bengt-Erik Olsson
Pris: 100:-


Falkenberg för 200 år sedan. Några rapsodiska bilder från Borgmästare Johan Lagergrens ämbetstid 1795-1825. 
Bengt-Erik Olsson
Pris: 50:-

Jubileumsboken utkom i november 2015 med anledning av att det var 70 år sedan Sällskapet Kulturfrämjandet – sedermera Falkenbergs Kultur- & Hembygdsförening – bildades.
Vi i kommittén tycker att vi fått ihop en bra mix av olika artiklar och hoppas det ska bli en trevlig läsning för medlemmar och övriga bokintresserade!

Pris: 100:-

Innehåll:

 • Föreningens verksamhet de senaste 20 åren
 • Hertingprojektet
 • Floran i Falkenberg
 • Falkenberg Sågwerks AB
 • Här gick tågen
 • Dramatik kring gravar i Falkenberg
 • Falkenbergs samrealskola
 • Spele-Carlsons – en musikalisk familj i 1900-talets Falkenberg
 • Himlajord och historien om Gustaf Löfgren
 • I stadens myller – några glimtar från Falkenberg i slutet av 1600-talet
 • Falkenberg 1658-1718 - stadens styrelse och borgare
 • Befattningshavare i det gamla Falkenberg
 • Prästdottern som ville skiljas – en delikat skilsmässoaffär i 1600-talets Falkenberg

Skrifter

Något om briggen Anna och sjöfarten i Falkenberg på 1880-talet (2005). 
Inger Ljunggren
Gratis    


Böckerna kan köpas (och i förekommande fall erhållas) direkt från Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening genom Siv Qvarfordh. Böckerna kan också köpas i Falkenbergs Bokhandel.

Förening:

Falkenbergs Kultur & Hembygdsförening

Skapad av: Siv Qvarfordh (2012-06-13 12:39:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Falkenbergs Kultur & Hembygdsförening (2021-06-22 12:22:19) Kontakta föreningen