Verksamhetsberättelse 2016

Fagerhults hembygdsförening

Verksamhetsberättelse för år 2016.

 

Styrelsen har bestått av Lars-Willy Johansson ordförande,Ingrid Wernersson sekreterare,Anders Wernersson kassör samt 4 stycken ordinarie ledamöter : Liselotte Jarnerup-Nilsson,Tage Rosander,Christina Johansson och Tore Carlsson.

Under året har 1 protokollfört styrelsesammanträde hållits. Årsmöte hölls i skolans matsal den 3 april med 13 deltagare,som under tiden de avnjöt kaffe och våfflor fick se delar av Fagerhultsrevyn.

Föreningens ekonomi är stabil,men det är svårigheter att förvalta kapitalet. Kommunbidrag har erhållits med 10000 kr.

Medlemsavgiften beslutades till oförändrad 100 kr resp. 150 kr.

Från föreningen deltog 3 medlemmar i länsförbundets årsmöte.

Midsommarafton anordnades den traditionella festen, vilken var mycket välbesökt.Spelmannen Gert-Ove med sin fiol och Jan Israelsson med sång och gitarr underhöll och spelade upp till dans runt den lövade midsommarstångenDet var full fart på dans och lottförsäljning, och damerna, som bakat till 150 personer hade inte en kaka kvar!

Söndagen efter midsommar firades gudstjänst i hembygdsparken, och i början av september bistod föreningen med försäljning av varmkorv vid MC-gudstjänsten.

Söndagen efter Fagerhults marknad anordnade föreningen traditionsenligt en utflykt, detta året till Tribäck, där ägare Anders Lundberg hade mycket att berätta. Man besökte också Liskatorp och stannade till vid koport och hungersten under resan.

Under sommaren och  hösten har ett troget gäng samlats många torsdagskvällar för att utföra diverse  sysslor. Sockenmagasinet har rödfärgats, man har skrapat bort en massa mossa från tak, taket på kyrkstallet har lagats,man har rensat grönytorna från grenar och kottar, och två flitiga damer har gjort fint inomhus! Efter avslutat arbete har informella planeringsmöten hållits vid kaffe och dopp.

Gåvor har mottagits så som gamla tidningsurklipp och fotografier.

Till sist vill styrelsen framföra ett tack till alla, som på olika sätt har stöttat och hjälpt föreningen.

 

Fagerhult den 22 april 2017.

 

Lars-Willy Johansson    Ingrid Wernersson    Anders Wernersson

 

Liselotte Jarnerup-Nilsson    Tage Rosander   Christina Johansson

 

Tore Carlsson

 
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter