Verksamhetsberättelse 2019Verksamhetsberättelse 2019

Fagerhults Hembygdsförening bildades 1923.
Föreningen äger nio byggnader och 800 föremål.
Föreningen har en hemsida www.hembygd.se/fagerhults-hembygdsforening
Medlemsantalet 2019 uppgick till 103
Tillsammans arbetade medlemmarna 475 ideella timmar

Styrelse och revisorer
Ordförande:                   Lars-Willy Johansson              Ledamot:      Ann-Marie Hagelin         
Kassör:                            Anders Wernersson                Ledamot:      Ola Emilsson
Sekreterare:                   Ingrid Wernersson                  Revisor:         Ove Lundberg
Ledamot:                        Eleonor Sagrelius                    Revisor:         Iris Karlsson
Ledamot:                        Sven-Olof Ivarsson                  Revisorsers. Bo Johansson
Ledamot:                        Tage Rosander                          Valberedn.   Inger Isaksson
Ledamot:                        Tore Carlsson                            Valberedn.   Ingemar Pettersson       
Möten
Styrelsen har haft två protokollförda möten.
Redan i januari 2019 träffades styrelsen hos Ann-Marie Hagelin och Veine Jernemalm i Lilla Skulebäck
för att i stort planera året. Det andra mötet ägde rum i skyttelokalen i mars.
Årsmötet hölls i skolans matsal den 7 april. Förutom sedvanliga förhandlingar, kaffe och våfflor, fick vi lyssna på Veine Jernemalms intressanta föredrag om bin och honung. Föreningens ekonomi är stabil. Kommunens bidrag på 10 000 kr/år räcker ej till de fasta kostnader föreningen har.

Representation
Ingrid Wernersson och Lars-Willy Johansson var föreningens ombud vid Kalmar läns Hembygdsförbunds årsstämma på Kulbacken i Västervik.
Lars-Willy Johansson har varit delaktig i utarbetandet av Högsby kommuns kulturmiljöprogram,
vars fagerhultsdel kan bli föremål för en studiecirkel i föreningens regi.
Lars-Willy Johansson har även deltagit i möte om ”Pendeln, en betraktelse över Grufveboda
medelst omgifningar.”

Underhåll
Från maj till sen höst, har mellan fem och tio medlemmar, samlats på tisdagskvällarna för arbete vid hembygdsparken och skyttelokalen. Under året har taken på byggnaderna i hembygdsparken och linbastun i Farshult underhållits. En del målningsarbete har också gjorts. Verandan på skyttelokalen har rivits på grund av röta. Under tisdagskvällarnas fika ha det varit informella möten.

Midsommarfirandet 21 juni 2019
Tisdagen den 20 juni samlades medlemmar i hembygdsparken för att planera midsommarfest.
Anna Lundberg och Anita Ivarsson städade inomhus. Ingrid Wernersson såg till att ha koll på
bakning och servering. Herrarna såg till att det var fint utomhus. Lars-Willy Johansson fick i uppdrag att sälja medlemskort och Anders Wernersson att sälja årlotter.
Vi hade åter fått löfte om musikunderhållning och ledning av dans av Anna Tyllströms gäster i
Tornhuset. I år kan nämnas särskilt, att vi fick lyssna på en känd trombonist, Anna Tyllströms
svärfar, Vincent Nilsson från Malmö.
Midsommarstången kläddes kl. 16 på torsdagen, och så var allt klart för den stora festen!
Det blev succé även i år med ca 275 besökande!

Sångjuntan på besök 16 juli 2019
Sångjuntan, sju damer från bygden, och riksspelman Anders Löfberg bjöd på svensk folkmusik i ord
och toner på övervåningen i magasinet. Duktiga flickor hade dukat fram kaffe med hembakat.
32 personer fanns i publiken.

Årets utflykt
Gick till Magerås, där familjen Milton bodde. Ni minns väl Kalle, Artur, Felix, Anna och Beda!
I Björnerås, minns vi särskilt Bertil, som växte upp där med sina föräldrar, Gunnar och Elsa Karlsson.
Dessa familjer klarade sig bra med idogt arbete och utan moderniteter såsom elektricitet.

Medeltidsdag i Ringhult 30 augusti 2019
Anders Wernersson representerade föreningen vid Fagerhults skolas medeltidsdag.
Anders fick vara behjälplig med pilbågeskjutning.
Kalmar läns museum var naturligtvis med.

Objudna gäster
I september kom objudna gäster till hembygdsparken. Vildsvin som bökade upp gräsmattan.
Skyndsamt fick elstängsel sättas upp.

Tills sist vill styrelsen framföra ett tack till alla, som på olika sätt har stöttat och hjälpt föreningen.

Fagerhult 2020-07-27

Lars-Willy Johansson                                  Anders Wernersson                                    Ingrid Wernersson

Eleonor Sagrelius                                         Sven-Olof Ivarsson                                      Tage Rosander

Tore Carlsson                                                Ann-Marie Hagelin                                      Ola Emilsson

 

Förening:

Fagerhults Hembygdsförening

Ändrad av: Fagerhults Hembygdsförening (2020-08-30 18:46:01) Kontakta föreningen
Skapad av: Fagerhults Hembygdsförening (2018-12-05 18:29:17) Kontakta föreningen