Ordförande Lars-Willy Johansson                        0481-712 31 eller
                                                                                   070-6563660 
Kassör          Anders Wernersson                         070-525 24 76
Sekreterare Ingrid Wernersson                            070-525 24 76
Ledamot      Elenor Sagrelius                                070-319 53 88
Ledamot      Ola Emilsson                                      076-8357079
Ledamot      Sven-Olof Ivarsson                            0481-710 80
Ledamot      Frans Gillberg                                     076-5017140

Ledamot      Tage Rosander                                   0481-710 64
Ledamot      Ann-Marie Hagelin                            070-3846962

Stöd Fagerhults hembygdsförening - bli medlem
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 323-6817.
Årsavgiften för familj 200 kronor, enskild 150 kronor.
Ange att betalningen avser medlemsavgift samt avsändare.