Välkommen till vår hemsida!

  Fagerhults hembygdsförening bildades år 1923 på initiativ av provinsialläkare Curt Bergström och kantor Karl Rydström. Föreningens samlingar förvaras dels i en torpstuga som är flyttad från Sadeshults säteri  och dels i det gamla sockenmagasinet.

I vår hembygdspark finns förutom nämnda byggnader en skvaltkvarn från Tränsjömåla och ett kyrkstall samt en klockstapel.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter