Skatteböke

Torpet arrenderas av Fagereds Pastorats Hembygdsförening.

Föreningen ordnar slåtter varje år