Första affären i Fågelfors ,150 år sedan starten

Startades 1864 av Bruksförvaltaren C A Carlsson, den siste private ägaren var Gustav Haventon som överlät till handelsföreningen 1920. Byggnaden som användes till affärslokal var hammarsmedernas fd ladugård (se bild). Denna lokal användes fram till 1930. Konsumhuset, nuvarande PRO byggdes 1930 av hushållsföreningen  som 1933 uppgick i KF. 1937 startades charkuterivaror i denna butik och 1967 snabbköpsförsäljning. 1957 hade Fågelforsavdelningen 257 medlemmar och 868000:- i omsättning.

Nästa affär startades av pigan Kristina Nilsdotter 1870. Affären låg i sänkan mellan La Klobovägen  och gölen.  Kristina kallades ”Stine i hålan”, gifte sig några år senare med husägaren Sven August Danielsson ”Svente i hålan” och 1872 registrerades affären i hans namn och flyttades till hans fastighet.

1905 övertog Carl Eriksson från Högsby affären och 1917 tillträdde Selma Johansson som byggde nuvarande huset 1922 vilket vi idag kallar Kvarnemos ! 1943 övertog Yngve Kvarnemo.

Snickaren Sven Pettersson startade 1888 lanthandel i en fastighet i Klobo hörn som brann ned 1918. Huset återuppbyggdes och övertogs 1930 av Bengt Petersson som 1958 byggde ny affär där Carlqvists plåtslageri finns idag.

Allt nedtecknat av Folke Wallin

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter