Stockbåten i muséet åldersbestämd

Under Malte Stierngranats levnad hittades i gyttjan i sjön Ralången en stockbåt som idag hänger  i taket i muséets övervåning. Nu har denna stockbåt åldersbestämt av Ångströmslaboratoriet i Uppsala med hjälp av Kol-14 metoden. Det har visat sig att båten med 95,4% säkerhet är från år 1165 - 1270.


Editerad av: Monica Öjes (2020-12-18 12:28:51)