Essingeöarnas Hembygdsförening

Familjen Östmans framgångssaga – Kungsholms Express

Vi fick ett charmigt brev för en tid sedan som handlade om Kungsholms Express och dess historia – från starten i city till åren på Storan. Här är brevet:
Vet inte om det kan intressera fler än min familj. Jag är 87 år och känner för Stora Essingen. Som nygifta 1953 flyttade vi in i lägenhet på Badstrandsvägen och jag arbetade efter skolan på Kungsholms Express – min fars företag och senare mitt eget fram till 1987. Var med i Rotary-klubben när den bildades och i Kyrkofullmäktige när kyrkan byggdes och Essingen blev egen församling. Kände väl dåtidens personligheter på ön såväl som alla affärsutövare.
Det jag skickar är från mina memoarer och ni får ursäkta om vissa delar är av personlig karaktär. Ni får självklart använda vad ni anser värt att vidarebefordra till föreningens medlemmar.
Visst ätt det värt att att läsa!
Klicka på rubriken nedan så dyker länken upp.