Trappstig vid Essingekroken, medborgarförslag


Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltnings positiva svar:
Länk: Trappstig förvaltningens svar.pdf

Editerad av: John-Olov Sidén (2018-11-20 12:19:23)