Verksamhetsberättelse 2013VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Året som gick kom till inte liten del, för Styrelsen, att präglas av förberedelser inför jubileumsfestligheterna i samband med Föreningens 30-års firande, liksom av påbörjandet av planeringen inför det nya bokprojektet med en uppföljare till ”Lillanboken”. Dock – låt oss börja från början med;

Vårvintern som bjöd på ytterligare en filmkväll på Andrum denna gång med ”stockholmspärlor” från 50-talet, ett arrangemang som samlade ett femtontal medlemmar till film och gemytlig samvaro.

Våren bjöd vidare på en uppskattad guidad tur av Stadshuset i mitten av mars samt en ytterligare, mycket uppskattad, filmkväll i samband med årsmötet i april. Vi såg tillsammans Peter Torbiörnssons film ” Den stora olyckan på väg till världens ände”om bussolyckan på Essingebron 1948. På temat ”bemärkta stockholms-restauranger” besökte ett tjugotal medlemmar ”Hasselbacken”i mitten av maj för middag med föredrag om denna genuint stockholmska restaurang. Vårens aktiviteter avslutades med en guidad vandring på Stora Essingen som dock hade förtjänat bättre väder än den kyla och det regn som den tappra skaran om ca 10 personer bestods av vädrets makter.

Höstens aktiviteter tog vid där vårens slutade, det vill säga med en vandring och då i slutet av augusti, denna gång på Lilla Essingenoch deltagarna fick sig beskrivet öns historia, & arkitektur och inte minst ta del av material ur guidernas egen fatabur kring butiker, vardagsliv och essingeprofiler runt 60-70-talen.

Så var det då dags,! Söndagen den 15 september, på Föreningens årsdag, bordade ett fyrtiotal förväntansfulla medlemmar, samt särskilt inbjudna gäster, m/s ”Angantyr” för en lunchkryssning med efterföljande ”mingel” ute på Williamsro. Solen sken och Bellman (i form av trubaduren Carl-Håkan Essmar) sjöng alltmedan gästerna lät sig väl smaka av mat och dryck medan Mälarens stränder sakta gled förbi utanför matsalsfönstren. Väl vid målet, efter ca 2,5 timmes kryssande runt våra öar, via Klubbensborg, Ulvsundasjön och Årsta Holmar, kunde vi så fortsätta med frukt, vin och fortsatt glatt umgänge i för dagen särskilt uppsatta festtält på Williamsro., alltmedan solen sänkte sig bortöver Smedsslätten.
En ”Utflykt till Sommaröarna” , i ett närmast osannolikt varmt och soligt väder, var tillända! Föreningen framför i sammanhanget sitt stora tack till Barbro Lundqvist, Föreningens senaste hedersmedlem, som ställde sitt ”Williamsro” till vårt förfogande för dagen! Tack!

Då hösten senare verkligen förtjänade namnet ”höst” var det så dags för litet mer ”normala” aktiviteter i det mindre formatet. En filmkväll med ”stockholmspärlor”nu från 1960-åren inledde tätt följd av ett andra arrangemang i oktober, nämligen en litteraturafton med arbetsnamnet ”från August Blanche till UlfLundell” där en liten (nåja….14 personer!) grupp medlemmar samlades runt en mängd titlar ur stockholmslitteraturen från olika tider. Vi läste högt, diskuterade och umgicks kring böcker och kaffe. Ett första försök kring en programpunkt som befanns vara så uppskattad att en fortsättning till våren 2014 beslöts under kvällen.

I november var det dags att samlas uppe i Brommarummet på Stora Essingen till en kväll med ett mycket uppskattat föredrag av vår medlem Krister Karlmark kring ett yrkesliv som formgivare, bland annat på Gustavsbergs fabriker. Året avslutades, som alltid, med adventskaffe under tidig december.

När så årets programpunkter är redovisade är turen kommen tillkultur och miljöutskottets aktiviteter där man fortsatt dialogen med kommunens förvaltningar.

Den skrivelse som utformats tillsammans med Bibliotekets vänner till stöd för biblioteket på Stora Essingen skickades till kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt. Sannolikt påverkade den – och många andra protester – Sjöstedt att avstå från de planerade biblioteksneddragningarna och istället har biblioteket på Stora Essingen fått ökade öppettider. Utskottet har också föreslagit att en 30-skylt skulle sättas upp på Badstrandsvägen (där många kör för fort) och att busshållplatserna vid Broparken skulle förbättras och göras säkrare. I dessa fall har vi dock ännu inte fått något genomslag. Vidare har utskottet lämnat in två medborgarförslag; ett om bättre vägvisningsskyltar på Stora Essingen (som stadsdelsnämnden tillstyrkt och överlämnat till trafikkontoret) och ett om en liten utomhusscen vid Oxhålsbadet (som nämnden inte tyckt sig kunna prioritera inom tillgänglig budget). Slutligen arrangerade utskottet under hösten också ett intressant informationsmöte med stadsdelsnämndens ordförande, Tina Ghasemi.

Vidare väljer vi att nämna några av huvudpunkterna i bokslutet av vilka framgår;

Betalda medlemsavgifter: 11.760:-

Bokförsäljning; 30.120:-

Årets förlust: 37.000:-

Nettokostnader för jubileet: 52.000:-

Eget kapital vid årets slut; 204.490:- varav likvida medel på bank 191.370:-

 

Avslutningsvis bör nämnas att som svar på medlemmarnas uppdrag till Styrelsen vid årets årsmöte, att ta fram förslag gällande en ny ”Lillanbok”, så har den senare haft ett antal arbetsmöten under året, särskilt kring detta tema och med avsikten att till kommande årsmöte i april 2014 kunna presentera konkreta förslag i frågan.

 

…………………………… ……………………………… …………………………………

Sören Westberg Claes-Göran Borg Lars Wyke

Ordförande Kassör Sekreterare

 

 

……………………………. ……………………………… ………………………………….

John-Olov Sidén Sonja Levander Kjell-Åke Karlsson

Ledamot Ledamot Ledamot

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:44:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:46:13) Kontakta föreningen