Verksamhetsberättelse 2015


 

Föreningen beser Ulriksdals slottsteater Confidencen med Kerstin Dellert som inspirerande ciceron. Foto C-G Borg

 

Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelse

Styrelsen har efter årsmötet 16 april 2015 haft följande sammansättning:

  • Claes-Göran Borg, ordförande

  • Jahn Charleville

  • Björn Fjæstad, sekreterare

  • Sonja Levander

  • John-Olov Sidén, webbansvarig

  • Lars Wyke, kassör

Styrelsen har under 2015 haft fyra protokollförda styrelsemöten och därutöver ett möte för att diskutera föreningens framtida verksamhet.

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 2015/16 160 registrerade medlemmar, varav 112 betalande för 2015.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortfarande mycket god med tillgångar vid årsskiftet om drygt 200 000 kronor. Intäkterna från bokförsäljningen var 19 000 kronor och medlemsavgifterna drygt 13 000 kronor. Utgifter och intäkter under året var båda drygt 30 000 kronor och resultatet en förlust på drygt 2 000 kronor efter avskrivningar. Därutöver har styrelsen investerat i 100 ny exemplar av ”ESSINGEÖARNA – en bildsamling” (Vykortsboken) som började ta slut på lagret. 

Arrangemang

Vårterminen 2015 inleddes den 18 februari med en ”Föreningskväll” i Andrum på Lillan då styrelsen och medlemmar förutsättningslöst diskuterade föreningens framtida verksamhet, bl.a. mot bakgrund av att flera styrelsemedlemmar annonserat sin avgång vid det kommande årsmötet.

Den 19 mars genomfördes – också i Andrum – en tredje litterär afton på temat Stockholmslitteratur.

Årsmötet avhölls i Brommarummet 16 april med sedvanliga förhandlingar varefter vår medlem Krister Karlmark fortsatte att berätta barndomsminnen från öarna och Olle Wingborg informerade om sin omfattande kartläggning av ”ESSINGEÖARNA i litteraturen”. Den intresserade kan få ett exemplar av skriften genom att kontakta styrelseordföranden.

Den 6 maj var en härlig vårdag som ett trettiotal medlemmar avnjöt genom att först besöka Ulriksdals slottsteater Confidencen där ”grundaren” Kerstin Dellert, 90 år, livfullt berättade den fantastiska historien om hur hon väckte upp teatern ur dess långa törnrosasömn och om dess nuvarande verksamhet. Därefter gick vi tvärs över vägen till Ulriksdals värdshus där en smakrik vårmiddag dukades fram innan vi lunkade hemåt i vårkvällen.

Vårterminens medlemsaktiviteter avslutades 27 maj med en traditionsenlig öppen rundvandring på Storan ledd av John-Olov Sidén och hösten inleddes också med en öppen vandring – denna gång runt Lillan 27 augusti.

Hösten fortsatte sedan med ett intressant studiebesök i IOGT-NTO-huset nere vid Oxhålsbadet 16 november, där tf generalsekreterare Erik Wagner berättade om verksamheten inom IOGT-NTO.

Också detta år var föreningen med och stöttade den populära Julmarknaden, som Detaljerian arrangerar på Storan. Vi deltog också på marknaden, informerade om föreningens verksamhet och sålde ett tjugotal böcker.

Och så avslutades hösten med traditionellt adventskaffe i Brommarummet den 8 december, dit vi också inbjudit Birgitta Borg, från SPF Draken. Hon informerade om deras verksamhet då SPF Essingarna integrerats med Draken sedan våren 2015.

Miljö- och kulturutskottet

Utskottet är vilande sedan alla dess medlemmar numer ingår i föreningens styrelse. Detta innebär naturligtvis på intet sätt att föreningen prioriterat ner dessa frågor. Vi tar mycket gärna emot förslag och synpunkter från medlemmarna, bevakar löpande närmiljöfrågor och upprätthåller en positiv dialog med olika kommunföreträdare.

Nya Lillan-boken

Redaktionsgruppen arbetar oförtrutet vidare med den nya, starkt utvidgade Lillanboken. Under året har gruppen haft ett sex möten och nu finns alla texter. Det som återstår är en redaktionell bearbetning av texterna, val av illustrationer och ett omfattande layoutarbete. Förhoppningsvis kan boken komma ut till jul 2016.

Samarbeten med förbund och närliggande föreningar

Två representanter från föreningen deltog i länsförbundets årsmöte på Skansen och flera medlemmar har deltagit i en studiecirkel om Stockholms stadsbyggnadshistoria liksom i några seminarier om Stadsbyggnad.

Vi har utvecklat vårt samarbete med Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening. I juni arrangerade vi en rundvandring på Storan riktad speciellt mot deras styrelse och övriga medlemmar. Rundvandringen avslutades med ett möte mellan våra styrelser då ett framtida fördjupat samarbete diskuterades. Som ett första steg har vi erbjudit varandras medlemmar att – i mån av plats – delta i våra respektive arrangemang.

 

 

Stockholm den 9 mars 2016

 

 

__________________ ___________________ ___________________

Claes-Göran Borg Jahn Charleville Björn Fjæstad

 

 

__________________ ___________________ ___________________

Sonja Levander John-Olov Sidén Lars Wyke

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:31:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:31:19) Kontakta föreningen