Verksamhetsberättelse 2016


 

Verksamhetsberättelse för 2016

 

Styrelse

Styrelsen har efter årsmötet 28 april 2016 haft följande sammansättning:

  • Claes-Göran Borg, ordförande

  • Jahn Charleville

  • Björn Fjæstad, sekreterare

  • Eva Gren, programsamordnare

  • Sonja Levander

  • John-Olov Sidén, webbansvarig

  • Pär Åström, kassör

 

Styrelsen har under 2016 haft sju protokollförda styrelsemöten varav ett per capsulam. 

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 2016/17 168 registrerade medlemmar, varav 111 betalande för 2016.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortfarande mycket god med tillgångar vid årsskiftet om drygt 200 000 kronor. Intäkterna från bokförsäljningen var knappt 14 000 kronor och medlemsavgifterna drygt 14 000 kronor. Intäkterna var totalt knappt 30 000 kronor och utgifterna knappt 23 000. Resultatet blev en vinst på knappt 4 000 kronor efter avskrivningar. 

Arrangemang

Vårterminen 2016 inleddes med en mycket uppskattad middag på Östra stations järnvägsrestaurang. Över 30 medlemmar samlades och glammade i denna mycket välbevarade kulturpärla från 1932. Mer prosaisk var kanske den guidade turen på Stadsarkivet då tjugotalet medlemmar lärde sig nya ingångar till Stockholms historia och sin egen släktforskning.

Föreningens årsmöte avhölls 27 april i Brommarummet med sedvanliga förhandlingar. Före mötet fick vi en möjlighet att gå upp en bit i kyrkans kampanil för att titta ut över öarna.

Vårens aktiviteter avslutades med en Lillanvandring 26 maj med John-Olov Sidén som kunnig guide. Över 30 personer hade lockats till vandringen genom gratisannonsering i lokalpressen. Också till Storanvandringen 25 augusti fick vi många deltagare och då kom den nyinköpta röstförstärkaren väl till pass i bruset från Essingeleden.

Höstterminen fortsatte med studiebesök i Liberala Katolska Kyrkan på Stora Essingen 25 oktober. Biskop Evert Sundien berättade om församlingens och kyrkobyggnadens historia för ett 20-tal intresserade åhörare.

Och så samlades ett 20-tal medlemmar i snöovädret 8 november i värmen på Lillans egen lyxkrog – Lux dag-för-dag. Höstens medlemsaktiviteter avslutades med traditionell adventsglögg i Andrum på Lillan. Över 25 medlemmar lyssnade då också till den nye butikschefen på ICA Essingen, Marcus Jorfors, som berättade hur han utvecklat butiken och introducerade sin efterträdare Anna-Lena Hesselgren.

Vi var också med i snöyran 1:a advent på Den gamle lille Julmarknad. Claes-Göran Borg och Sonja Levander bemannade ståndet, informerade om föreningen och sålde böcker.

Essingepriset

Det nyinstiftade Essingepriset (1 000 kronor och diplom) delades ut på Julmarknaden till ”Lena Benjaminsson, innehavare av Detaljerian för hennes entreprenörskap och stora engagemang i att framgångsrikt etablera Den gamle lille Julmarknad som ett uppskattat årligt evenemang i adventstid för alla Essingebor och många andra.

Nya Lillanboken

Redaktionsgruppen arbetar oförtrutet vidare med den nya, starkt utvidgade Lillanboken. Under året har gruppen haft regelbundna möten och redaktionellt bearbetat texterna och inlett arbetet att välja illustrationer.

Samarbeten med förbund och närliggande föreningar

Tre representanter från föreningen deltog i länsförbundets årsmöte och flera medlemmar har deltagit i en studiecirkel om Stockholms stadsbyggnadshistoria liksom i andra arrangemang genom länsförbundet. Vi har vidareutvecklat vårt samarbete med Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening och har erbjudit varandras medlemmar att – i mån av plats – delta i våra respektive arrangemang.

Lagerlokal

Under året blev vi uppsagda från vårt lager som vi hyrt genom Spelbutiken. Vi har ännu inte hittat någon lämplig ny lagerlokal, men genom mycket vänligt tillmötesgående av Dorita Wahlgren har större delen av boklagret kunnat inrymmas i hennes garage. Resterande delar har fått plats i ordförandens garage.

Webbsida och Facebooksida

Vår innehållsrika webbsida, www.essingen.nu, uppdateras löpande av vår webbansvarige, John-Olov Sidén som också tillsammans med Claes-Göran Borg gick på kurs i hur man utformar webbsidor. I slutet av 2016 sjösatte vi sedan en öppen Facebooksida, www.facebook.com/essingeoarnashembygdsforening, för att undersöka nya vägar att nå ut med information, skapa dialog och nå potentiella medlemmar. Claes-Göran Borg och Annette Blomberg ansvarar för sidan.

 

Essingeöarnas Kulturvecka 4-10 september 2017

På initiativ av Sonja Levander har vi beslutat arrangera Essingeöarnas Kulturvecka4-10 september 2017 och föreningen engagerar sig som huvudansvarig för att skapa detta som ett årligt arrangemang. Avsikten är kortfattat att stärka kulturintresset, hembygdskänslan och sammanhållningen på våra öar genom att lyfta fram kulturen på Essingeöarna under en vecka.

Kulturveckan byggs upp av många arrangörersolika kulturevenemang,några centrala, sammanhållande aktiviteter och kringarrangemang(t ex genom olika näringsidkare, föreningar eller andra grupper) som kan ha glädje av att synas under Kulturveckan och som vill stödja veckan utan att kanske ha så mycket egen ”kultur” att erbjuda. Därigenom blir Kulturveckan visuellt och emotionellt “större” och mer publikdragande. Samtidigt får fler ett projekt att arbeta tillsammans i, vilket kan leda till nya idéer, framtida samarbeten och synergier.

En ledningsgrupp har tillsats där vi samverkar med Vängåvan och Detaljerian och gruppen har haft flera konstruktiva sammanträden. Planerna på arrangemanget har därför redan kommit en bra bit på väg och vi ser fram mot en spännande september 2017.

 

Stockholm den 9 mars 2017

 

 

__________________ ___________________ ___________________

Claes-Göran Borg Jahn Charleville Björn Fjæstad

 

 

__________________ ___________________ ___________________

Eva Gren Sonja Levander John-Olov Sidén

 

 

_________________

Pär Åström

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:27:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2018-11-19 18:27:45) Kontakta föreningen