Öns tvättäkta hovleverantör


Text: Jahn Charleville

Innan stockholmaren i gemen fått upp ögonen på ”paradisön” Stora Essingen, drabbades ön av en stor industri, en ångtvätt. Hur det gick till är så spännande och för de flesta så okänt, att utrymme för ett klarläggande måste ges. - En intervju år 2000 med en av tvätterifirmans sista styrelserepresentanter, tandläkare Stig Lanner, ligger till grund för denna kapiteltext.
Åren kring sekelskiftet 1800 - 1900 fanns det en tvättinrättning som låg vid Järlasjön i Nacka, Järlatvätten. Den ägdes av familjen Wallenberg. Tvättens föreståndare var en driftig dam från Östergötland, Amanda Oscara Abrahamsson. Affärerna gick bra men klagomålen mot att vattnet i Järlasjön förorenades av tvättens utsläpp, gjorde att ägaren ville flytta verksamheten till fridfullare trakter.

Eftersom AB Stora Essingen (med Wallenberg-intressen i styrelsen) köpt merparten av Storan av sterbhuset till Ulvsunda Säteri, hittade man här ute på öns nordöstra udde (Källberget/Junohäll) en plats för ett nytt tvätteri. 1909 stod anläggningen klar och driftsattes; AB Stora Essingens Ångtvätt. Föreståndare förblev Oscara Abrahamsson. Som verkställande direktör placerade Wallenbergarna Karl G Widén. Mycket prat har gått på bygden om Oscara. Vem var hon fallen från? Hade vårt kungahus (på 1800-talet) något att förtiga? - Så här låg det till, berättar Stig Lanner.
Oscara var oäkta dotter till bankdirektör André Oscar Wallenberg (1816 - 86). Han hade tre fruar, 20 barn, plus en del vid sidan om. Han stammade från Linköping, gjorde karriär som befälhavare på ångbåt, övergick till framgångsrika sjöaffärer, startade Stockholms första enskilda bank 1856. Han var mycket mån om, poängterar Stig Lanner, att väl ansvara för Oscaras framtid. Han satte t ex sin son Axel att vara Oscara behjälplig på alla sätt vad gäller ångtvättens affärer och dess teknikutrustning.
Det gick bra för Essinge Ångtvätt. Genom W:s stora nätverk strömmade inte bara bankkunder till. André Oscar såg också till att ångtvätten blev kunglig hovleverantör - bl a var prins Carl, prinsessan Ingeborg och prins Bertil trogna kunder. Personalstyrkan ökade till vid pass 70-talet. Adressen var Junohällsvägen 1.
1923 utkom en liten presentationsbroschyr om ”Essinge Ångtvätt - tvätt- och strykinrättning”; postadress Stockholm 1, telefon Stockholm 33642 - Essingen 12. Man garanterar att endast prima tvättmedel används; man gjorde sin egen såplut. Man kunde ringa och beställa tvätthämtning inledningsvis med båt och fr o m 1928 också med lastbil. Broschyrens bilder visar hur tvättavdelningen tar sig ut under arbete, hur linnetvätten soltorkas ute i sjö- och barrskogsluft, mangelavdelningen påstås också leverera till självaste H M Konungen, strykinrättningen ger förstklassiga tjänster. ”Vårt läge vid rinnande mjukt mälarvatten, ovanför det inom Stockholms hamnområde förorenade, gör att linnet får en bländande vit färg.” - Från 1930-talet fanns även vykort med hovleverantörsmärket nedtill till vänster; en snygg flygvy. Med den uppbackning tvättföretaget fick, kom det att bli den förnämsta i sitt slag - inte den största, men med det finaste kundunderlaget. Renomméet var grundmurat.
Image Vykort med jättetexten ESSINGE ÅNGTVÄTT som var väl synlig från Tranebergsbron.

Oscara blev 1917 ägare till den gula villan i hörnet Badstrandsvägen-Essingeringen intill Broparken. Då var adressen Essingeringen 57, men i dag är den Badstrandsvägen 2. Tomten var mycket stor och Oscara fick möjlighet att där anlägga en vacker trädgård. Där bodde hon framtill sin död 1951; 74 år gammal. Till begravningen kom bl a Axel Wallenbergs fru och hon höll ett vackert tal till minne av den duktiga och omtyckta tvätteriföreståndaren.

Läs mer om Ångtvätten i vår välfyllda bok om Stora  Essingens historia:  Si här har du Hessingen - landet mitt i stan. Finns att köpa hos Salongs Kassar på Badstrandsvägen, eller genom Hembygdsföreningen - maila till: [email protected]
Kul, spännande och informativ läsning om hela öns historia!

 

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: John-Olov Sidén (2023-04-03 17:06:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Olov Sidén (2023-04-05 19:12:40) Kontakta föreningen